Brugsanvisning til vildmarksbade

BRUGSANVISNING

Læs omhyggeligt den brugsanvisning for brug af gas-vandvarmer, el-vandvarmer, træpillebrænder, brændeovn og/eller vildmarksbad før ibrugtagning, for at undgå skader på dit nye vildmarksbad, tilbehør og/eller udstyr.

Vi ønsker dig en sjov og vidunderlig oplevelse!

Med venlig hilsen Vildmarksbad ApS og Hyg-ge ApS

Forberedelse af vildmarksbad

Opstilling

Vildmarksbadet ud pakkes snarest efter ankomst af plastik på aflæssestedet og kontrolleres for udvendige skader på bad og ovn, eventuelle skader dokumenteres med billeder på aflæssestedet inden badet flyttes til det ønskede sted, badet må ikke trilles. Bade må ikke stå ude med indpakning i længere tid. Indpakningsfilmen kan beskadige farven på overfladerne: overfladen bliver meget varm og misfarves i løbet af en solskinsdag.

Placering

Vildmarksbadet skal placeres på en flad, plan (vandret bortset fra det evt. fald der skal være til ovn med/afløb) overflade (f.eks. en træterrasse som er stærk nok til at bære vægten, betonoverflade, fliser eller lignede). Pladsen skal være stabil til at modstå en vægt på omkring 2-3 tons. Vildmarksbad med udvendig (”Silkeborg +”, ”Aalborg +” og ”Aalborg ++”) og indvendig ovn (”Odense +”) anbefales at stille på en vandret flade eller med lidt fald mod afløb (maks. 10 promille). Vildmarksbade med integreret ovn (”Aarhus +” og ”Aarhus ++”) anbefales at stille på en flade med lidt fald mod ovnen (maks. 10 promille) således at den side af badet hvor ovnen er altid lavest.

Hvis vildmarksbadet ikke placeres korrekt på overfladen, kan det tabe styrke, stabilitet eller endda æstetisk udseende.

Hvis karret står på en træ- eller kompositterrasse, er det nødvendigt at lægge en metal-, sten- eller anden special plade for at beskytte den mod ned faldende gløder og aske. Manglende beskyttelse af brændbare overflader kan resultere i en brandfare.

Rengøring

Før du begynder at bruge vildmarksbadet vaskes det grundigt (glasfiber, polypropylen og plastik). Der anvendes almindelig sæbevand og klud, specielt for glasfiber må der ikke anvendes stærke rengøringsmidler! Brug ikke bilshampoo! Hvis glasfiber skal afrenses yderligere og evt. poleres anvendes produkter der er beregnet til dette. Brug ikke grove slibemidler. Til generel rengøring gøres på samme måde. Vær opmærksom på at er der kalk mv. i vandet der anvendes bør badet rengøres og kontrolleres for aflejringer jævnligt og vandet aftappes hvis ikke det bruges i længere perioder, altid rengøring straks efter tømning således at kalkaflejring minimeres.

Påfyldning med vand

Efter vask kan det fyldes med rent vand fra vandhane. Fyld altid med vand, indtil der er ca. 10 cm tilbage til toppen af vildmarksbadet, først da kan du starte opvarmning.

Efter lidt tid kan du med fordel benytte SPA kemikalier. Brug ikke aggressive rengøringskemikalier, som du ikke har erfaring eller information om. Brug kun kemikaliet efter fortestning på et lille område. 

Elektriske komponenter

Hvis det købte vildmarksbad har elektriske komponenter (luft-massage, vandmassage, LED-belysning, filtre, elektrisk opvarmning mv.), anbefaler vi at tilslutte det elektriske system direkte til en elektrisk stationær ledning, så ingen elektriske stik/kontakter ville være nødvendige. Den stationære ledning skal tilsluttes vildmarksbad-relæet, i overensstemmelse med skema på installationsenheden i vildmarksbade og bør udføres af en autoriseret elektriker.

For at undgå problemer med elektrisk udstyr, og for sikkerhed skal du sørge for, at er med jordforbindelse.

Hvis vildmarksbade har elektrisk opvarmning (f.eks. 3kw vandvarmer), skal ledninger være 2,5m ² tykke.

Tæthed af træbade

Træbade og også koldvandsbade er ikke tæt i begyndelsen når der ifyldes vand, man skal forvente at der vil gå dage før de er tætte, man skal holde dem fyldt med vand og justere stålbånd efter behov, efter nogle dage bør badet være stort set tæt. Hvis det ikke tætnes så anvendes det gamle svenske og finske husråd med at smide fin savsmuld i vandet samtidig med at det fyldes op.

Reklamation

Hvis der er fejl eller opstår fejl i et bad skal der straks indsendes en reklamation jf. vores handelsbetingelser pr. e-mail (info@vildmarksbad-sauna.dk) og med vedhæftede billeder der tydeligt viser fejl/mangler, såfremt man ønsker at bruge sin reklamationsret, (en fejl der f.eks er opstået kort tid efter modtagelse af badet kan man ikke vente med at reklamere over til senere, da producenten af f.eks. glasfiberindsats, brændeovn eller SPA-system så ofte vil afvise reklamationen). 

Hvis kunden finder mangler efter levering, kan der ikke forventes yderligere rabatter. Vi gør altid vores bedste for at eliminere problemer så godt vi kan på kortest mulig tid.

Læs mere: Handelsbetingelser

Opvarmning af vildmarksbad

Intern/indvendig ovn ("Odense +")

Efter badet er anbragt korrekt og rengjort monteres skorsten , hvis du har købt beskyttelse til skorsten monteres denne på det nederste skorstensrør ved at føre det ned over røret og derefter bøje udskæringerne (i top og bund) i skorstensbeskyttelsen indad således at disse holder afstand til skorstensrøret og denne centreres inden i beskyttelsen. Sæt hætten på det andet skorstensrør og sæt de to skorstensrør sammen og monter til sidst ovenpå den indvendige ovn. Hvis ikke du har beskyttelse så monteres uden denne.

træstykkerNår vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, dvs. ca. 10 cm under top af vildmarksbad, kan du fyre i brændeovnen. Den bedste måde at starte fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. optændingsblokke således at man får varme og derved træk i skorstenen. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker.

Tilsæt ikke mere træ end 2/3 af ovnens højde. Der skal bruges tørt træ.

Luft kan justeres med låget placeret på toppen af ovnen.

Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige vildmarksbadet og brændeovnen selv.

Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end maks. +45°C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen. Dette gælder også at vandet i toppen af badet må ikke komme over denne temperatur, det vil sige, at der skal omrøres/blandes således dette ikke sker.

Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret af træ, plastik eller glasfiber og brændeovnen.

Hvis du har det standard rist i rustfrit stål til brændeovnen, den kan gennembrændes eller hurtigt ændre form. Vi anbefaler en støbejernsriste. Et sæt til standard brændeovn kræver et eller to stykker. Den største fordel er, at støbejern kan opnå meget høje temperaturer, uden at den går i stykker, revne eller ændrer form.

Ekstern/udvendig ovn (”Silkeborg +”, ”Aalborg +", "Aalborg ++")

Udvendig brændeovn, skal som vildmarksbadet placeres på en flad, fast grund/underlag. Det er vigtigt at brændeovnen står på samme niviau som underkant af karret, det vil sige at begge dele skal stå på samme flade. Derefter forbindes de to forbindelsesslanger og fastgøres på ovnens studser med spændebånd. Øverste slange skal altid stige fra ovn til bad, derfor må ovnen ikke hæves i forhold til vildmarksbadet. Derefter monteres skorsten som ved indvendig brændeovn.

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, dvs. ca. 10 cm under top af vildmarksbad, kan du fyre i brændeovnen. Den bedste måde at starte fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. optændingsblokke således at man får varme og derved træk i skorstenen. Når flammen bliver 7 større, kan du tilføje større træstykker. Der skal bruges tørt brænde, træbriketter og lignende (NB! ikke nogen form for kul, koks eller andet), fyring udføres som var det en brændeovn i huset, der må ikke fyres således der udvikles ekstrem/unormal varme og brændeovnen overfyres. Luft kan justeres med ovndørens justerbare skod.

Sørg for ikke at tilføje for meget træ eller træbriketter, så flammen ikke brænder ud gennem døren, og at der er god træk med luft.

Udvendig brændeovnen er beregnet til maks. 120 cm vandsøjle over bunden af ovnen. Ovnen skal stå med bagenden løftet - som den er konstrueret med ben der sørger for dette - således at der ikke kan dannes luft inde i ovnens vandkammer. Anvend som forbindelse slange i den rigtige dimension, undgå knæk på slange eller andet der kan formindske vandgennemstrømningen, øverste slange - stigerør - skal stige fra ovnen og til karret.

Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige vildmarksbadet og brændeovnen selv.

Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end maks. +45°C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen. Dette gælder også at vandet i toppen af badet må ikke komme over denne temperatur, det vil sige, at der skal omrøres/blandes således dette ikke sker.

Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret af træ, plastik eller glasfiber og brændeovnen.

Udvendige ovne er beregnet til tilslutning til almindelige vildmarksbade og tilslutning skal ske således at stigerøret (øverste tilslutning til brændeovnen) skal stige fra brændeovnen og til badet og bør ikke være længere end 50 cm og uden knæk, bøjninger, indsnævringer, reduktioner mv., vildmarksbadet skal være fyldt op over stigerørets tilslutning i badet inden der må fyres. Ved vildmarksbad og brændeovn leveret sammen må slanger ikke forlænges eller tilsluttes på anden måde end direkte til de af monterede tilslutningsslanger.

Det er til udvendig ovns cirkulationssystem strengt forbudt at forbinde ekstra filtre eller kredsløb af nogen art.

Garanti bortfalder ved anden form for tilslutning.

Standard rist i rustfrit stål til brændeovnen kan gennembrændes eller ændre form. Vi anbefaler en støbejernsriste. Et sæt til standard brændeovn kræver to eller tre stykker. Den største fordel er, at støbejern kan opnå meget høje temperaturer, uden at den går i stykker, revne eller ændrer form.

Integreret ovn ("Aarhus +", "Aarhus ++")

Når vildmarksbadet er anbragt korrekt, monteres skorsten, først monteres den medfølgende bøjning på ovnens studs og spænd skruer/bolt. Derefter monteres skorsten og beskyttelse til skorsten. Beskyttelsen med vildmarksbadsmodellerne "Aarhus +" og "Aarhus ++" er nødvendig. Den monteres på det nederste skorstensrør ved at føre det ned over røret og derefter bøje udskæringerne (både i top og bund) i skorstensbeskyttelsen indad således at disse holder afstand til skorstensrøret og denne centreres 8 inden i beskyttelsen. Sæt hætten på det andet skorstensrør og sæt de to skorstensrør sammen og monter til sidst på bøjningen.

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, dvs. ca. 10 cm under top af vildmarksbad, kan du fyre i brændeovnen. Den bedste måde at starte fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. optændingsblokke således at man får varme og derved træk i skorstenen. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker. Der skal bruges tørt brænde, træbriketter og lignende (NB! ikke nogen form for kul, koks eller andet), fyring udføres som var det en brændeovn i huset, der må ikke fyres således der udvikles ekstrem/unormal varme og brændeovnen overfyres. Luft kan justeres med ovndørens justerbare skod.

Sørg for ikke at tilføje for meget træ eller træbriketter, så flammen ikke brænder ud gennem døren, og at der er god træk med luft.

Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige vildmarksbadet og brændeovnen selv.

Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret af træ, plastik eller glasfiber og brændeovnen.

Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end maks. +45°C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen. Dette gælder også at vandet i toppen af badet må ikke komme over denne temperatur, det vil sige, at der skal omrøres/blandes således dette ikke sker.

Den integrerede brændeovn og nogle typer udvendige ovne har en lille studs i bunden hvor der kommer kondensvand ud fra ovnen, specielt når man fyrer op efter at have påfyldt vand. Det er meget vigtigt at rense studsen en-to gange om året forebyggende for at forhindre harpiksopbygning og tilstopning/blokering af kondensvand.

Ved rensning af brændeovnen i "Aarhus +" og "Aarhus ++" modeller er det også nødvendigt at rense skorstenens røgkammer. Fjern skorstenen og skorstenens albue-rør og vil du kunne rense og samle uforbrændte træstykker.

Standard rist i rustfrit stål til brændeovnen kan gennembrændes eller ændre form. Vi anbefaler en støbejernsriste. Et sæt til standard brændeovn kræver to eller tre stykker. Den største fordel er, at støbejern kan opnå meget høje temperaturer, uden at den gå i stykker, revne eller ændre form.

Gasovn ("København +", "København ++")

Kontroller jævnligt tætheden af gasinstallationen, evt ved at påspraye sæbevand når der er tilsluttet gas. Gaslækage eller dårlig ventilation kan forårsage brand eller eksplosion.

Der skal være det rigtige tryk i gasflasken (ikke tom) og der skal anvendes en regulator der passer til, herunder også giver korrekt tryk fra gastilførslen.

Filtrene skal rengøres inden den evt. henstår i længere tid uden brug, da det ellers kan være vanskeligt at starte fyret op igen efter stilstand. 

Alle filtre skal jævnligt rengøres da at gasovnen ellers ikke vil tænde. Normalt er der et filter ved bunden af gasovnen, hvor den er forbundet med cirkulationspumpen. De bør alt efter hvor meget snavs og kalk der er i vandet rengøres mindst en gang om måned, ofte med mindre interval, hvis der er snavs og kalk i vandet.

Batterier skal være med strøm på. Kontroller batterierne regelmæssigt. Batteriernes tilstand bør kontrolleres oftere i den kolde årstid, da fugt kan samle sig, og korroderede metalkontakter. Opbevar ikke batterier i den hvide plastik batteriholder, hvis du ikke skal bruge gasovnen i længere tid. Gasovnen bruger batterier til tænding/gnister, og de forsyner LED-displayet (af den integrerede temperaturføler, som viser temperaturen på det strømmende vand).

Tænd aldrig cirkulationspumpen uden vand. Den kan brænde ud eller smelte plastikdelene.

Vær opmærksom, hvis du hører lyden fra cirkulationspumpe som i følgende video: https://www.youtube.com/shorts/XST--6YJtDI 
Sluk cirkulationspumpen med det samme. Lyden skyldes effekten af ​​friktion, når der er i luft i pumpen, eller hvis vingerne gnider, når pumpen er i den forkerte position. Lyd kan også udsendes fra vibrationer fra andre dele af gasovnen.

Cirkulationspumpen kan drejes/justeres lidt op og ned. Det hjælper ofte at fjerne luften. Luften kan også skubbes ud med vandet fra haveslangen, brug blot trykket fra vandforsyningen. Tilslut haveslangen og åbn vandhanen med vandet fra vandforsyningen uden at tænde for cirkulationspumpen. Denne metode kan også hjælpe dig med at kontrollere vandtrykket og rense cirkulationspumpens filter, slanger samt click-tilsutninger og tænde/starte for gasvandvarmeren.

En lille smule bobler i filteret er i orden, cirkulationspumpen suger det gennem click-tilsutninger. 

Ved minus temperaturer (i november - april måneder) skal gasovnen frakobles hvis ikke den er i brug og oplagres i et tørt tempereret sted. Husk at aftappe vand fra den og alle slangeforbindelser i karret således de ikke skades af frostvejr. Også ved stilstand i længere tid skal vandet aftappes fra gasovn, slanger og rør.

Aftap først vandet fra vildmarksbadet og gasovnen når den har været slukket mindst en halv time og gas er afbrudt fra gasovnen.

Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end maks. +45°C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen. Dette gælder også at vandet i toppen af badet må ikke komme over denne temperatur, det vil sige, at der skal omrøres/blandes således dette ikke sker.

Brug af denne information og Tips&Tricks fra brugermanualen, som kan downloades fra produktsiden, vil være nyttig og forhindre alle mulige skader. Se derudover vejledning på produkt side: https://tinyurl.com/gasovn-SpaDealers-HGJSD1219

Hvis du ikke kan tænde/starte din gasvandvarmer, kan du altid sende den med posten eller aflevere den på vores værksted. Vi vil teste og finde årsagen til problemet. Det kan normalt tage to til tre timer at finde fejlårsagen, udskifte de nødvendige reservedele og teste. Tjenesten er ikke gratis og koster efter brugt arbejdstid, materialer (reservedele) og fragt/levering til din adresse. Pris per arbejdstime er 250 kr. inkl. moms. Ønsker du at vide den præcise pris inden servicen udføres, kan vi give dig tilbuddet lige efter første tjek af din gasvandvarmer. Det er gratis at få tilbuddet. Gasvandvarmeren skal leveres eller sendes til os på Lillemøllevej 26, 9500 Hobro, Danmark. Informer os venligst skriftligt inden forsendelse/levering af din brugte gasvandvarmer. Tit er det kun nødvendigt at lytte til vores råd og læse brugervejledningen.

Elektrisk opvarmning (3kW, 6kW eller 9kW varmelegemet)

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, dvs. ca. 10 cm under top af vildmarksbad, kan du starte varmelegemet.

Først skal du aktivere cirkulationspumpen med en knap som er på vildmarksbadet. Efter dette skal du vælge den ønskede temperatur. Temperaturen styres af drejeskive placeret på varmeren. Når temperaturen når målet, f.eks. 38°C, det ønskede varme niveau, slukker elvarmer automatisk. Når vandet køler ned, aktiveres varmelegemet igen automatisk, så vandet varmes op til den justerede temperatur. For helt at slukke for varmelegemet, drejes cirkulationspumpe til fra. Cirkulationspumpen aktiveres og deaktiveres med den samme knap på vildmarksbadet.

For at slukke helt for den elektriske opvarmer sluk for cirkulationspumpen. Husk at inden du tømmer vildmarksbadet skal pumpen være også slukket.

Tænd aldrig for elvarmeren, hvis vandstanden endnu ikke har nået det anbefalede niveau i vildmarksbadet.

Benyttelse af vildmarksbadet i frostvejr udendørs temperaturer:

1. Temperaturvælger skal være på 0°C, inden der hældes vand i badet.

2. Hæld 20-30 liter varmt vand i vildmarksbadet, og tænd cirkulationspumpen (40°C).

3. Fyld badet med vand til det anbefalede niveau.

4. Efter at vildmarksbad er fyldt med den anbefalede mængde vand, skal varmeovnen indstilles til den ønskede temperatur.

10 Dette skal overholdes i de kolde måneder (oktober, november, december, januar, februar, marts, april), når udetemperaturen er under 0°C, så cirkulationspumpen ikke fryser.

Forskellen mellem AISI 340, AISI 304 og AISI 316

Vi producerer og sælger rustfri stål brændeovne til vildmarksbade og saunaer, andre tilbehør og udstyr for at skabe et holdbar og høj kvalitet. Det er derfor vigtigt at forstå forskellene mellem materialer anvendt i produktionen.

Rustfrit/rustfast stål er en fællesbetegnelse for ståltyper, som indeholder mere end 12% chrom. Ved yderligere tilsætning af andre legeringsgrundstoffer, nikkel, molybdæn, kulstof, kvælstof, mangan, silicium, titan osv. er der udviklet et stort antal ståltyper, som hver især er karakteriseret ved bestemte egenskaber med hensyn til korrosionsbestandighed, mekanisk styrke, svejsbarhed, formbarhed osv.

AISI 430 - ferritisk rustfrit stål

De simpleste og billigste rustfri ståltyper. Har mekaniske egenskaber der minder om ulegeret/lavtlegeret stål. Vælges typisk hvor man ønsker god korrosionsbestandighed til rimelig pris.

Typisk brændeovne produceres ved anvendelse af denne type af rustfrit stål. Og de kan være ekstern (udvendige), intern (indvendige) eller integreret under badekar indsatsen.

Det er vigtigt at bemærke, at kun vores vildmarksbad model "Odense +" med interne brændeovnen ikke har en stærk virkning på syrer og derfor er så speciel, at man kan nyde badesalt eller kan rense vandet fra bakterier ved hjælp af klor. Dette skyldes, at ovnen er nedsænket i vand, og vandet opvarmes gennem ovnens ydervægge. Levetiden for en sådan brændeovn er forventet over 10 år.

AISI 304 og AISI 316 - austenitisk rustfrit/rustfast stål.

Vore brændeovne kan også være fremstillet i AISI 304 certificeret stål eller i syrefast stål AISI 316 certificeret stål af topkvalitet.

Rustfri stål består af mindst 12% krom indhold samt 8 % nikkel, som er med til at danne en ultra tynd tæt passiv hinde af uopløselige oxider af især krom og jern på overfladen. Krom-ilten danner disse legeringer så tæt og stærk at stålet effektivt ”isoleres” fra det omgivende miljø og bidrager sammen med metaller til stålets styrke og sejhed. Dette kaldes rustfrit stål eller AISI 304.

Kendetegnelsen for syrefast stål AISI 316 er at det udover 12% krom og 8% nikkel også indeholder 2-3% molybdæn, hvilket gør stålkvaliteten mere korrosionsbestandig, især under sure og iltfattige betingelser, i forhold til alm. Har styrke og hårdhed som de ferritiske stål, men med højere sejhed også ved lave temperaturer. Har god svejsbarhed. Stærke, stabile og holdbare.

Forskellen mellem AISI 340, AISI 304 og AISI 316

Alligevel er der ingen garanti for at rustfri stål ikke korrodere (ruster) idet stålkvaliteten kun er én af flere faktorer, der har indflydelse på korrosionsbestandigheden, - herunder blandt andet miljøet.

De primære faktorer der kan medvirke til rustfremkaldelse er:

• Kalk. Kalkaflejringer kan svække stål legeringen

• Jernholdige materialer (flyverrust) der efterlades på våde overflader. Eksempelvis skuresvampe.

• Salte og tørre rester af fordampede væsker.

• Rengøringsmidler der indeholder klorid eller ammoniak, der ikke bliver renset fuldstændigt af.

SPA-systemer/massager

Luftmassage

Luftmassage systemet består af: a) luft kompressor 0,7kW; b) stikprop med jord og strømledning; c) 12-vejs splitter til luftslanger; d) plastik luftslanger; e) vandlås til kompressor; f) kontraventil til kompressor; g) 12 stk. vinkelsamlinger; h) 12 stk. luftdyser af messing placeret i glasfiberen; i) 12 stk. forkromet hætter til dyser; j) start og sluk knappen placeret på vildmarksbadet; k) vakuumslange til knappen.

I den kolde årstid (vintersæsonen) må du kun tænde luftsystemet, når vandtemperaturen i vildmarksbadet er mellem 25-40°C og det vand/fugt der eventuelt er i luftmassage systemet og i pumpen er tøet op, der vil løbe vand ind i systemet når det ikke er i brug.

Ingen pumper på luftmassage, vandmassage eller filtre er beregnet til at køre i døgndrift. Luftmassagesystemet kan kun bruges intermitterende. Luftpumpen skal slukkes og køles ned hvert 20-30 minutter. Hvis luftmassage systemet ikke er slukket, og pumpen ikke er afkølet, vil kontraventilen og tilslutningerne smelte. Hvis lufttemperaturen i pumpen når 75°C, kan den også slukke for relæet.

Luftpumpen og luftmasaggesystemer ikke kan tåle at fryse til. Såfremt det ikke holdes optøet, bør vildmarksbad og systemer tømmes.

Når vandet tappes ud af vildmarksbadet, tømmes luftmassagesystemet ikke. Der er et par liter vand tilbage i systemet. Efter du har tømt vildmarksbadet, skal du lade luftmassagesystemet køre i 10 sekunder, for at tømme systemet for den sidste vand.

Vandmassage

Vandmassage systemet består af: a) vand kompressor #1 (1,1kW, 230V, 5.8A, 50Hz, IP55, maksimal vandtemperatur 50°C, 2900r/min), eller vand kompressor #2 (0,9kW, 230V, 4A, 50Hz, IP55, maksimal vandtemperatur 50°C, 2900r/min.); b) to-ben rund stikprop med jord og strømledning c) 8 stk., 9 stk., eller 10 stk. justerbare vanddyser afhængig af det valgte layout; c) forkromet plastikhætte til vaddyser; e) start/sluk knap placeret på vildmarksbadet; f) knap til justering af lufttilførsel; g) vakuumslanger til knapper; h) vandslanger; i) bøjninger til vandslanger; j) splitter til vandslanger; k) vinkler til vandslanger.

I den kolde årstid (vintersæsonen) må du kun tænde vandmassage, når vandtemperaturen i vildmarksbadet er mellem 20-40°C og det vand der eventuelt er i vandmassage systemet og i pumpen er tøet op.

Ingen pumper på luftmassage, vandmassage eller filtre er beregnet til at køre i døgndrift. Vandmassage systemet kan kun bruges intermitterende. Vandmassage pumpen skal slukkes hver halve time i mindst 30 minutters pause. 

Du kan styre hvor meget luft der skal komme ud af dyserne, ved at skrue på knappen til justering af lufttilførsel. Luftbobler blandes med vand og giver en stærkere massageeffekt. Luftboblerne blandes ujævnt med vandet, og luften finder altid den nærmeste vej mod dyserne. Hvordan luftboblerne fordeles afhænger også af den valgte massagedyserlayout. Hvis vandstanden i vildmarksbadet er over knapperne, og vandmassagepumpen er slukket, skal du også sørge for at slukke for lufttilførselsknappen for at forhindre, at vand drypper ned på træbeklædningen.

Vanddyser med plasthætter kan skrues af, hvis der er tid til at desinficere eller rense rørene. Undgå altid stærke kemikalier, de kan let beskadige forkromet-dele (f.eks. plasthætter) og ændre deres farve.

Vandpumpen og vandmasaggesystemer ikke kan tåle at fryse til. Såfremt det ikke holdes optøet, bør vildmarksbad og systemer tømmes.

Når vandet tappes ud af vildmarksbadet, tømmes vandmassagesystemet automatisk. Men efter tømning af vildmarksbadet skal du dog stadig lade vandmassagesystemet køre kun i 3 sekunder, for at tømme systemet for de sidste vand/dråber. Vandpumpen vil brænde ud, hvis du bruger den i længere tid uden vand.

Hvis dit vildmarksbad har kombineret/to massagesystemer, både vand- og luftmassage, kan du aktivere luftmassage eller vandmassage eller begge enheder sammen. Alle anvendelsesprincipper skal følges som beskrevet ovenfor.

Vedligehold af træbeklædning

Om dit vildmarksbad er pyntet med gran-, fyr- eller termotræ, kræve det vedligeholdelse med olie eller imprægnerende, udendørs maling.

Standard træbeklædning

Standard træbeklædning behandles før samling på vildmarksbadet, men trapper og hylder behandles først efter fremstilling. Pinotex eller Gori varemærkemaling bruges til standard træbehandling. Træelementer og dele males med pensel og rulle. Når lufttemperaturen er høj, tørrer træmalingen ekstremt hurtigt, hvilket giver mikrobobler på den malede overflade. Første gang anbefaler vi at male igen i løbet af den kommende sommer.

Nogle gange kan der opstå små ridser under transport eller lastning. Det er derfor nødvendigt at være forsigtig ved at skubbe, løfte eller på anden måde flytte dit vildmarksbad. Du kan spørge os, hvis du har brug for mere information eller gerne vil købe træmaling eller olie til din næste behandling.

Tip&Trick: vi anbefaler at male overfladen hvert andet år for at beskytte den mod klimatiske forhold og sol.

ThermoWood

Termotræ - træet har gennemgået en naturlig behandlingsproces uden brug af kemikalier. Under behandlingen er træet kun udsat for varme og vanddamp.

ThermoWood - behandlingen forandrer træets cellestruktur, så det bliver mere modstandsdygtigt over for råd og svamp. Det resulterer i et produkt, der egner sig rigtig godt til det nordiske klima. Det færdigbehandlede træ har en mørkere glød, som med tiden vil få en mere sølvgrå karakter på grund af vejrets påvirkning.

Inspirationen til den naturlige ThermoWood - proces går helt tilbage til Vikingetiden, hvor man behandlede træ med ild og vand for at gøre det mere holdbart.

Tip&Trick: varmebehandlet træ bleges ligesom alt andet træ, af UV lys (ultraviolet stråling fra solen). Denne blegning kan modvirkes med overfladebehandling som for varmebehandlet træ kan udføres med normale metoder, fx olie, lak eller maling.

I de fleste tilfælde bruges en transparent træbeskyttelse tilsat brunt pigment der matcher træets oprindelige farve. Dette resulterer sædvanligvis i en lidt mørkere udseende. Forskellige overfladebehandlinger har forskellige vedligeholdelsesintervaller. Jo mere pigment der anvendes, jo længere tid går der før behandlingen skal gentages.

Shou Sugi Ban

Brændt træ – eller forkullet træ - ofte benævnt ved sin japanske betegnelse Shou Sugi Ban eller det kortere navn Yakisugi - fremstilles ved at træets overflade forkulles, med gasflamme, hvorefter det afkøles, rengøres og evt. tilføres en naturlig træolie. Det giver bedre modstandsdygtighed over for ild, træspisende insekter og svamp.

Processen afskiller sig fra ThermoWood ved, at træet kun brændes ved maks. 120°C og dermed kun brænder de yderste 2-3 mm af træet. Men denne brænding er tilstrækkelig til at trække de skadelige sukkerstoffer ud af træet og imprægnere træet.

Man kan vælge enten at lade brændt beklædning stå helt uden behandling – i så fald vil træet patinere smukt lysegråt med tiden. Eller man kan vælge at brug en lasur olie med farvepigment, fx. en brun farve.

Vi vil anbefale behandling hvert 2-3 år med en alkydbaseret træolie med pigmenter, som beskytter træet særligt godt mod UV-lyset.

Komposit

Kompositbeklædningsbrædder består af 60% træ, 30% plastik og 10% bindemiddel og dette sikrer, at materialet er skridsikkert og ikke rådner. Indholdet af plastik er årsag til, at kompositprodukter kan holde til det skandinaviske vejr.

Fordelen ved komposit er, at materialet stort set er vedligeholdelsesfrit, har en lang holdbarhed.

Kompositbeklædning er stort set vedligeholdelsesfrie, da man undgår at skulle male, slibe eller give træolie. Dog bør kompositbrædder rengøres et par gange om året for, at holde støv, snavs og alger væk.

Tip&Trick: man kan benytte en blød kost med mild sæbe. Vask altid med vand – men aldrig med kraftige rengøringsmidler såsom saltsyre og eddikesyre. 

LED-belysning

LED-undervandsbelysning bestå af: a) LED-strømomformer 12V, 5W, AC: 220- 240V, 50/60Hz, b) to-ben stikprop uden jord c) strømledning; d) vakuumslanger til knapper; e) start/sluk vakuumknap placeret på vildmarksbadet; f) LED-pære med seks farver: lille, blå, rød, gul, hvid og grøn.

LED-pærer i enderne har forseglede splitterne for nem sammenkobling af flere pærer. Flere LED-pærer kan tilsluttes den samme strømomformer. Knappen til LED-lys er monteret enten på toppen eller siden af beklædning, som regel i nærheden af de øvrige kontakter, hvis der er også nogle til vand- /luftpumper. LED-strømkonverteren skal installeres et sikkert sted, hvor den er tør og beskyttet mod miljøet, f.eks. fugt og solen.

Ved at trykke én gang på knappen tænder lyset og skifter langsomt forskellige farver. Et tryk mere igen, der slukker. Hvis du slukker og tænder uden lang pause, kan du begynde at navigere mellem de forskellige farver. En af seks farver forbliver og lyser konstant.

Filter og UV-systemer

Filtre, såsom sandfilter og UV-filtre, bruges til at rense vand, kontrollere kvaliteten og forlænge levetiden af det samme vand i vildmarksbadet.

Sandfilteret fjerner de organiske partikler og UV-filteret dræber bakterier ved at udsætte dem for ultraviolet lys. Det siges, at brugen af disse to filtreringssystemer sammen reducerer behovet for kemikalier i vandet med op til 80 %.

Hvis du har et vildmarksbad med glasfiberindsats, skal du være opmærksom på ikke at anvende nogen form for kemikalier som glasfiber ikke kan tåle. Spørg din forhandler af kemi om hvad der kan anvendes i glasfiber indsats. Klor må kun doseres jf. fabrikantens anvisninger til glasfiberbade. Overdosering kan beskadige glasfiberen og ændre farven på overfladen.

Hvis du stadig synes, du skal bruge vandplejeprodukter i vandet, kan du bruge CombiTabs eller OxyChock. Disse er klorfrie produkter.

Før enhver vandbehandling skal du kende den nøjagtige mængde/volumen af vand i dit vildmarksbad.

Læs brugervejledningen, som er tilgængelig på producentens hjemmeside og/eller på produktetiketten.

Du kan finde mere information her:

CombiTabs: https://tinyurl.com/CombiTabs

OxyChock: https://tinyurl.com/OxyChock

Brug af kemikalier er på eget ansvar og vil ikke være dækket af garantien. Filtreringsanlæg anvendes normalt kun i sommersæsonen mellem april og oktober, hvor der ikke er risiko for frost. Vær opmærksom på at filtrere normalt fryser tidligere end vandet i selve karret hvis ikke der er udført yderligere frostsikring.

Når vejret er omkring 0°C eller under frysepunktet, er det nødvendigt at lukke filtertilslutninger på karret, så vandet ikke kan nå slangerne og fryse filtersystemet.

Når vandet når over 30°C, kan filteret også benyttes i frostvejret.

Hvis du har købt et filtreringsanlæg hos os, modtager du altid en brugermanual på dansk. Brugermanualen vil fortælle dig, hvordan du samler filteret og andre komponenter, og hvordan du bruger systemet. Den elektroniske version kan også downloades/hentes direkte fra producentens Swim&Fun hjemmeside. Linkene er nedenfor:

Filterballs System 100W: https://tinyurl.com/Filterballs-System-100W

Filter System 250W: https://tinyurl.com/Filter-System-250W

UV Light System 18W: https://tinyurl.com/UV-Light-System-18W

Filtreringsanlæg er normalt placeret ved siden af vildmarksbadet.

Der skal bruges to slanger ved tilslutning til karret. 

Yderligere information

Læs yderligere information omhyggeligt, for at undgå skader på dit nye vildmarksbad, glasfiberindsats, tilbehør og/eller udstyr.

Vildmarksbade er ikke vedligeholdelsesfrie produkter.

Vildmarksbade i glasfiber er lavet med glasfiberindsats. Glasfiberindsatser støbes manuelt og er unikke hver gang. Derfor kan overfladen have farveforskelle, små huller og ujævne overfladearealer/steder.

Glasfibermaling (gelcoat) er ikke syrebestandig. Overfladen falmer under vandlinjen. Tænk på skibet, og hvordan det ser ud efter at have flydt i havvandet i mange dage eller år. Skibets ydre overflade er konstant udsat for naturlige faktorer som kulde, varme, sol, mikroorganismer, saltvand.

Hvis du har et vildmarksbad med glasfiberindsats, skal du være opmærksom på ikke at anvende nogen form for kemikalier som glasfiber ikke kan tåle. Spørg din forhandler af kemi om hvad der kan anvendes i glasfiber indsats. Klor og andre erstatninger for desinfektionsmidler må kun doseres jf. fabrikantens anvisninger til glasfiberbade. Overdosering beskadiger en glasfibermaling og påvirker glasfiberen. Husk at stål til brændeovne skal også være enten AISI 304 eller AISI 316.

Hvis du vil bruge kemikalier til vandbehandling og desinfektion, accepterer du alle mulige negative risici, og garantien forsvinder, hvis:

  • Dit vildmarksbad ændrer farven på den indre overflade, dukker lysere pletter op;
  • Glasfiberindsats overflade dækkes med mange små bobler og bliver ujævn og ru;
  • Syrer reagerer negativt med de materialer, de er lavet af, og begynder at ruste og korodere.

Desuden skal man kun opvarme badet og vandet til de omkring maksimalt 40°C som både er det maksimale tilrådelige af hensyn til personers helbred og vildmarksbadets sikkerhed, men også da at for høj opvarmning kan ændre strukturen af ​​glasfibermaling, give små bobler i glasfiberen glasfibermønsteret kommer i forgrunden. Dette kan også forårsages ved brug af kemikalier glasfiber ikke kan tåle, typisk ses det starte på højde med der hvor ovnen sender varmt vand ind i badet, opstår der bobler i badet på højde med/lidt under/lidt over er det et typisk tegn på for høj varme og måske også for kraftig fyring i ovnen. Generelt vil du ikke se nogen negative virkninger, hvor der ikke var direkte kontakt med for varmt vand eller damp, når karret var dækket.

Glasfiberindsats og glasfibermaling er modstandsdygtige over for solens ultraviolette stråler.

  • I et tørt, solrigt miljø er den sikre overfladetemperatur 75° C.
  • Når glasfiberindsatsen er fyldt med vand, er den sikre vandtemperatur ikke mere end 45°C.

Overskridelse af disse temperaturgrænser vil forårsage de ovenfor nævnte problemer og ugyldiggøre garantien.

Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke overbelastes med vægt på bænke, kant og bund. I varmt vand bliver glasfiberindsatsen mere elastisk, og laget af gelcoat'en (glasfibermaling, der dækker den indvendige overflade) kan begynde at revne. Derfor anbefaler vi på det kraftigste ikke at sidde, klatre eller stå på glasfiberkanten, låg, samt at stå eller sidde med en totalvægt på mere end 100 kg på en hævet (forhøjet) bænk ("Odense+", "Aarhus +", "Aarhus ++", "Aalborg +", "Aalborg ++", "Jylland +", "Jylland +" "Jylland ++", "Silkeborg +", "København +",  "København ++"). Ved overfladerevner og sprækker fræses de beskadigede områder ud og efterfyldes med et nyt lag af to-komponent glasfibermaling. Farven på overfladen af reparationsstedet er altid mørkere og lidt anderledes end restens farve i spabadet. Hvis skaden er alvorlig, og overfladen er blevet deformeret, skal glasfiberkarret forstærkes med yderligere glasfiberlag på undersiden.

Hvis man anvender todelt trælåg af alle typer træ men værst ved lærketræ, må man ikke lægge det på så længe vandet er varmt og afgiver fugtig damp da dette vil medføre at træet kan bøje eller ændre form. Fugt kan også medføre dette generelt, men det er værst ved samtidig påvirkning af varme. Så accepterer man ikke deformation overhovedet bør der vælges en anden type låg: glasfiberlåg, presenning eller termolåg.

Trælåg består af to dele. Det er let og praktisk at åbne og dække, malet/behandlet med maling kun udvendigt.

Trædele ændrer generelt farve, form og struktur, så det er tilrådeligt at anvende et yderligere presenning ovenpå mens du bruger ikke vildmarksbadet.

Tip&Trick: glem ikke at beskytte glasfiberkanten/trækanten mod ridser. Brug tæpper eller gummibånd/skumbånd hele vejen rundt under trælåget eller kantlist og gummibånd/skumbånd under glasfiberlåg.

Hvis du bruger termolåg, kan du effektivt reducere varmetabet og samtidig give vildmarksbadet optimal beskyttelse mod vind og vejr. Den øverste overflade er så kaldt kunstlæder og er modstandsdygtig over for solen og er vandafvisende. Låget er meget let at vaske med vand og sæbe. Husk at undgå vægtoverbelastning - isoleringspladen kan gå i stykker, hvis børnene vil kravle og klatre eller I lægger tunge ting på toppen af låget. 

Tip&Trick: hvis termolåget begynder at deformere og ændre form, skal du skifte sider til isoleringsplader for at undgå stillestående vand i toppen.

Hvis man har bad med glasfiber/plastindsats med træ topbrædder (trækant/top træbræt) må disse ikke anvendes som trin/trappe eller som sæder. Trækanten på alle vildmarksbade er dog altid tilbøjelige til at revne.

Tip&Trick: sprækker kan behandles på en gammel måde med træ savsmuld og trælim.

Træbeklædning, trappe, hylde, trækant, trælåg på vildmarksbade bør behandles efter behov med egnet produkt (vi bruger træmaling og træolie fra Pinotex eller Gori). Nogle steder er omgivelserne (miljøet og klimaet) så hårde ved træet at det kræver hyppigere behandling end andre steder, f.eks. ses det ofte at det ved vestkysten (Højer, Rømø, Fanø, Blåvand, Vejers, Henne Strand, Klitmøller, Hirtshals, Lønstrup, Løkken, Blokhus, Slettestrand, Thorupstrand, 20 Vorupør, Hvide Sande, Søndervig, Thorsminde, Thyborøn, Bork Havn...) er nødvendig at behandle det oftere end længere inde i landet.

Tøndebånd på vildmarksbadet skal tilpasses efter årstiden. De både dekorerer og fastholder konstruktionen af vildmarksbadets beklædning. Hvis du strammer tøndebåndene for meget ("Aarhus +" og "Aarhus ++"), kan det springe af og vil være svært at sætte tilbage på plads. På den anden side, hvis du ikke justerer dem i tide og strammer, tøndebåndene vil løsne sig og/eller falde ned, træbeklædning kan deformeres og/eller gå i stykker.

Aftapning af vand fra vildmarksbade gøres enten ved at tage gummibundprop op eller ved at åbne den monterede kugleventil/kuglehane. Husk der må ikke være ild i brændeovnen og den skal være afkølet inden aftapning af vandet. Udvendige brændeovne i vildmarksbade "Silkeborg +", "Aalborg +", "Aalborg ++" har 1/2" eller 1" afløbsrør med messing slutmuffe/kugleventil på. Husk også at dræne/tømme det sidste vand fra brændeovnen, når vildmarksbadet er tømt.

Husk at, hvis du sætter hanekobling, som benyttes typisk for tilkobling haveslanger (PVC slanger), i diameter mindre end 1", vil stoppes naturligt vandløb og brændeovnen i vildmarksbade "Aarhus +" eller "Aarhus ++" vil ikke rengøres/vaskes af snavs når vildmarksbadet er drænet/tømt for vand. Derfor skal diameteren på tilbehøret her være lig med eller større end 1 ".

Hvis der anvendes kemikalier der ikke er beregnet for glasfiber indsat eller når de er overdoseret, eller vandet opvarmes for højt - dækkes dette ikke af 2-års garanti.

Husk at vandet i karret ved brug af kemikalier til vandbehandling skal skiftes senest hver 4. uge. Hvis du vil bruge det samme vand i mere end en måned, risikerer du, at brændeovnssvejsningerne på indersiden begynder at ruste, korrodere og lække ("Aarhus +", "Aalborg +", "Jylland +", "Aarhus ++", "Aalborg ++", "Jylland ++", "Silkeborg +"). Tilsvarende kan alt for sjældne vandskift eller overdosering af kemikalier forårsage misfarvning og erosion af andre metal- eller plastdele (alle typer rustfrit stål, messing, kobber, træ, gummi, forkromede plastdele) og tilbehør inde i vildmarksbadet ("Aarhus +", "Aalborg +", "Jylland +", "Aarhus ++", "Aalborg ++", "Jylland ++", "Silkeborg +", "København +",  "København ++"). I disse tilfælde dækker garantien ikke udgifterne til vores besøg, serviceydelser eller nye reservedele.

Ved vildmarksbade med luft- og/eller vandmassage systemer køres disse tomme efter tømning af badet i 3-5 sekunder, både for at undgå bakterier og for at sikre mod skader ved frostsprængning af pumper og rørsystemer (vandslanger, bøjninger, splitter og vinkler) ved temperaturer frysepunktet under 0°C.

Vær også opmærksom på at spasystemer, brændeovne og andre VVS-elementer normalt fryser tidligere end vandet i selve karret hvis ikke der er udført yderligere frostsikring. Stålplader deformeres/forvrænges, svejsninger/hjørner knækker, og selv runde stålrør kan revne i frostvejret.

Beskadigede dele skal udskiftes.

Frostskader er ikke dækket af garanti og reklamationsret.

For alle kontakter mv. gælder det at disse også skal vedligeholdes. Manuelle kontakter skal aftørres og ved behov spøjtes siliconespray eller andet velegnet spray.

Du bør også efterse alt nedenunder ved samlinger af slanger og rør for tæthed mindst en gang om året: vildmarksbadet tømmes og løftes i den ene side (højkant) med hjælp af pallet. Denne procedure vil give dig mulighed for at feje området under karret fra de ophobede blade og andet vindblæst snavs.

Brændeovn rensning anbefales for hver 3-4 gange brug af vildmarksbadet, ved hjælp af en lille spartel, askeskovl eller aske- og sodsuger. 

Et vildmarksbad med tændt gas-vandvarmer, el-vandvarmer, træpillebrænder eller brændeovn, skal holdes under opsyn.

Nakkepuder bruges kun på vildmarksbade med glasfiberkant. Du kan sætte dem meget let på den våde overflade ved hjælp af to sugekopper. For at fjerne nakkepuder sikkert fra glasfiberoverfladen skal de forsigtigt flyttes op. Nakkepuder er lavet af meget fleksible materialer, og de er modstandsdygtige over for det varme vand. Trak den aldrig lige eller meget hurtigt fra overfladen, da du vil beskadige sugekoppen. Hvis du trækker det lige ud fra overfladen, vil du knække sugekopp og den vil adskilles (den er limet med puden sammen).

Efterlad ikke børn alene i vildmarksbadet eller ved brændeovnen. Det kan være farligt eller/og livstruende.

Vildmarksbade, brændeovne, glasfiber indsatser, elektriske systemer, dyser og andre komponenter skal bruges som beskrevet i disse instrukser, eller frafalder garantien.

Efter kundens ønske kan vi udføre reparationer på vores værksted året rundt. Priserne på ydelsen afhænger af tidsforbrug, anvendte materialer og transportomkostninger.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Telefonnr.: 4225 8582 (tilbud, fakturering, bestilling og levering), 5012 5653 (produktion og tekniske spørgsmål). 

Vores dygtige salgskonsulenter står altid klar til at rådgive og præsentere de bedste løsninger, som matche dine behov og forventninger.

Vi dækker hele Danmark: https://tinyurl.com/VILDMARKSBADE

Følg os på Facebook og find flere modeller og billeder: https://www.facebook.com/vildmarksbade/photos/

Følg os også på Instagram: https://instagram.com/vildmarksbade/

Vildmarksbade - tips og tricks: https://www.facebook.com/groups/2307623329516359

Besøg vores showroom: Lillemøllevej 26, 9500 Mariager - tlf.: 5012 5653, 4225 8582

E-mail: info@vildmarksbad-sauna.dk

http://vildmarksbad-sauna.dk/

https://vildmarksbad.business.site