Handelsbetingelser

Hos Vildmarksbad IVS

- - - - - - -  

1. Almindelige betingelser

Købskontrakten er et juridisk bindende dokument, som giver køber og sælger rettigheder, pligter og ansvar.

2. Køb

Kontrakten indgås fra det øjeblik, hvor køberen via vores e-shop vildmarksbad-sauna.dk betaler for varen (forudbetaler).

3. Kundens data beskyttelse

Alle oplysninger, som er relateret til personoplysninger og er registreret i butikken indsamles med henblik på:

- Undersøge varen og serviceordrer.

- Løse problemer i forbindelse med præsentation og levering af varen.

- Opfylde andre kontraktlignende forpligtelser.

4. Købers rettigheder

Køberen har ret til at købe varer i butikken i overensstemmelser med vores reglement.

Køberen har ret til at trække sig tilbage fra indgået aftale med butikken hvis sælgeren bliver underrettet senest 7 arbejdsdage efter leverings-datoen.

Returneringsretten kan kun udnyttes, hvis varen er blevet beskadiget, har ændret udseende, ikke er blevet brugt endnu og er i original emballage.

Køberen dækker returneringsomkostninger.

Ved returnering skal varen være pakket forsvarligt.

Ved returnering af et produkt, skal du indsende en ansøgning med angivelse af følgende oplysninger: odrenummer, dato, produkt, pris, leveringsdato. Anmodningen skal indeholde fakturaen.

Køberen er ansvarlig for at returner varen på en forsvarlig måde til Vildmarksbad IVS, Hobrovej 8, 9550 Mariager, Danmark.

Returvarer accepteres i arbejdstiden (Man-Fre: 9:00 til 13:00), eller efter aftale.

5. Sælgers rettigheder

Hvis køber forsøger at undergrave butikkens stabilitet og sikkerhed, hvilket er strid mod kundens forpligtelser, har sælgeren ret til øjeblikkelig og uden varsel, at suspendere eller begrænse køberens adgang til den elektroniske butik.

Sælgeren forholder sig retten til enhver tid, og uden varsel til køberen, at lukke servicen til butikken og alt dens indhold.

Sælgeren har ret til uden varsel at annullere ordren. Hvis køberen har modtaget fakturaen indenfor 3 hverdage.

Sælgeren kan i tilfælde af usikkerhed omkring ordren, kontakte køberen telefonisk senest den næste arbejdsdag efter ordren er indsendt til sælgeren. Sælgeren har ret uden forudgående varsel til køber at annullere ordren, hvis sælger ikke kontakter køberen inden for 5 arbejdsdage.

Sælgeren har ret  til at forlænge fristen for levering af varen, hvis det sker på grundlag af omstændigheder som sælger ikke kan have forudset (fx leveringsforsinkelser osv.) kunden skal informeres pr. mail.

Sælgeren er ikke forpligtet til at kompensere køberen af direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse af produktet.

6. Sælger er enig

Sælger acceptere disse regler og betingelserne bliver overholdt.

Sælger acceptere at levering af køberens bestilte vare overholdes.

Hvis sælgeren ikke kan levere varen, som køberen har bestilt. Skal sælger acceptere at refundere pengene inden for 5 arbejdsdage, fra den dag betalingen er blevet foretaget.

7. Andre betingelser.

Disse regler er underlagt dansk lov.

Ved alle uenigheder som skulle opstå i forbindelse med købet, afgøres det ved udgangspunkt i en forhandling. Hvis sælger eller køber ikke kan komme til enighed, afgøres striden ved danske ret.

Opdaterede: 05.11.2019